KonstantinKanin.com

Marketing internetowy w Rosji, na Ukrainie i Białorusi

Prawo

Rambler ukarany grzywną w wysokości 500 tysięcy rubli za odmowę udostępnienia danych użytkownika

Federalna służba ds. rynków finansowych zażądała od «Rambler» dostarczyć dane jednego z użytkowników, w tym informacji o adresach, z którymi prowadził korespondencję. Dane są potrzebne federalnej służbie, aby sprawdzić możliwość bezprawnego wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji akcjami spółki «Projektowe inwestycje».

«Rambler» odmówił przesyłania informacji o adresach, odwołując się do naruszania tajemnicy korespondencji, po czym FSRF ukarała spółkę grzywną w wysokości 500 tysięcy rubli, pisze gazeta «Wiedomosti». «Rambler» zamierza odwołać się od decyzji FSRF. Spółka jest w stanie dostarczyć dane jedynie po odpowiednim orzeczeniu sądu.

Dyrektor ds. bezpieczeństwa połączonej spółki «Afisha i Rambler» Aleksander Rylik twierdzi, że FSRF ma prawo do otrzymania bez orzeczenia sądu informacje o pocztowych przekazach pieniężnych, ale nie na temat korespondencji.

Mail.ru Group otrzymała podobne zapytanie o danych użytkownika od FSRF. Według źródła «Wiadomości», Mail.ru również odmówił ujawnienia tajemnicy korespondencji. Żadnych grzywn nie razie nie zostało firmie wymierzono.

SPRAWDŹ:   Wszystko o Rambler.ru: martwa wyszukiwarka czy największy holding medialny w Runecie?

Dziękuję, że dzielicie się ze znajomymi: