KonstantinKanin.com

Marketing internetowy w Rosji, na Ukrainie i Białorusi

E-Commerce

Ewolucja rosyjskiego nabywcy internetowego

Roman Kuzmin, Dyrektor generalny handlowej platformy Molotok (rosyjska wersja Allegro) opowiada o tym, jak w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniła się sylwetka rosyjskiego nabywcy internetowego.

W Rosji miesięczna liczba miłośników zakupów przez internet wynosi dziś 28 milionów osób – jest to około połowy wszystkich użytkowników internetu w kraju. Przy tym sylwetka przeciętnego kupującego ciągle się zmienia. Jeśli pięć lat temu to był zamożny mężczyzna, to na dzień dzisiejszy przynależność płciowa nie jest czynnikiem znaczącym, a poziom zamożności przeciętnego kupującego – średni lub poniżej średniego.

Nabywca internetowy w przeszłości: mężczyzna z wysokim dochodem

W 2004 roku średni procent rozpowszechnienia internetu w Rosji wynosił 4,1%, a miesięczna liczba użytkowników sieci nieco przekraczała 11 milionów osób. Według badań spółki Rambler, Moskwa znacznie wyprzedzała regiony, tam powyższy wskaźnik sięgał 12%. Większość użytkowników internetu stanowili mężczyźni, około 60%. Użytkownicy internetu byli młodzi i wykształceni, wiek 70% z nich nie przekraczał 34 lat, 70% posiadało wykształcenie wyższe i średnie zawodowe.

Man working on laptop at home.

Z reguły, dziesięć lat temu, internauci dobrze zarabiali. Wysoki dochód miało 60% użytkowników sieci, a średni – 30%. To była najbardziej zaawansowana, młoda, wyedukowana i zamożna część społeczeństwa. Pięć lat później, pod koniec 2009 roku, udziały kobiet i mężczyzn się prawie wyrównały: według danych TNS, mężczyźni stanowili 52% użytkowników, a kobiety – 48%.

Najbardziej aktywnymi nabywcami byli młodzi i bogaci mężczyźni. Według badań, przeprowadzonych przez Google w listopadzie 2010 roku, w Rosji przedstawiciele płci męskiej dokonywali zakupów przez internet średnio dwa razy częściej niż kobiety. Byli to na ogół młodzi i wykształceni Rosjanie: zaawansowani użytkownicy usług bankowych, w tym menedżerowie średniego szczebla i właściciele własnych firm.
Miłośnicy zakupów internetowych różnili się wysokimi dochodami, średnio oni zarabiali o 30% więcej, a ich wydatki były o 65% wyższe niż wydatki offline-nabywców. Najwięcej pieniędzy w internecie wydawali na bilety lotnicze, na drugim miejscu były bilety kolejowe oraz usługi biur podróży.

Nabywca internetowy dziś: kobieta ze średnimi zarobkami

W ciągu ostatnich pięciu lat sylwetka nabywcy internetowego się zaskakująco zmieniła. Dziś w obszarze zakupów online kobiety są bardziej aktywne niż mężczyźni. Są one coraz bardziej oswojone z internetem i zbliżają się do tradycyjnego modelu zachowania w życiu codziennym. Najbardziej aktywni nabywcy online są wciąż młodzi, ale teraz mają średni i niski dochód i mieszkają nie tylko w dużych miastach, ale i w małych miejscowościach liczących mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Co więcej, stały przyrost liczby nabywców internetowych odbywa się głównie kosztem mieszkańców małych miejscowości.

SPRAWDŹ:   Jak dotrzeć do przesiębiorczych Rosjan? TOP 10 blogerów biznesowych z rosyjskiego Instragama

internet-shopping

Płeć. Według agencji Markswebb Rank & Report, pracownicy której przepytali ponad 3 tys. respondentów, procent kobiet wśród internetowych nabywców sięgnął 54%, a mężczyzn – 46%. Podział procentowy zależy również od kategorii wyszukiwanych towarów: sprzęt elektroniczny, telefony i komputery najczęściej są kupowane przez mężczyzn – 61%, a odzież i obuwie – przez kobiety (67%).

Wiek. Ponad połowa online-nabywców ma poniżej 35 lat. Wśród użytkowników, mających ponad 45 lat, nadal przeważają mężczyźni. Jest to spowodowane tym, że 10 lat temu użytkownikami internetu byli głównie mężczyźni, podczas gdy kobiety zaczęły poznawać przestrzeń internetową oraz zakupy w sieci kilkanaście lat później. Z tego powodu wśród nabywców w wieku dojrzałym (powyżej 45 lat) przeważają mężczyźni.

Dochody. Zasadniczo osoby, robiące zakupy online, mają średni i niski miesięczny dochód: 38% – od 20 do 50 tys. rubli (1750-4375 zł) na osobę w rodzinie, a 44% – poniżej 20 tys. rubli (1750 zł). Przy tym udział osób z dochodem ponad 100 tys. rubli (8750 zł) wśród nabywców internetowych jest bardzo wysoki i sięga 90%. Wśród osób o średnim dochodzie rozpowszechnienie zakupów online wynosi 79%, a wśród osób o niskich dochodach – 56-65%.

Miejsce zamieszkania. Według tego samego badania Markswebb Rank & Report, około połowy osób, robiących zakupy przez Internet, mieszka w dużych miastach, w tym 23% w Moskwie i 8% w Sankt-Petersburgu. Trzecia część koncentruje się w miastach liczących mniej niż 100 tys. osób, a jedna piąta – w miastach mających od 500 tys. do 1 mln mieszkańców. Rozpowszechnienie zakupów przez internet nie bardzo różni się w regionach: w Rosji ono waha się od 64% do 75%, najwyższą popularność zakupów internetowych (80%) tradycyjnie obserwujemy w centralnej części kraju.

Zainteresowania.
Najbardziej popularnymi kategoriami towarów wśród wyszukiwanych są odzież i obuwie, w ciągu miesiąca 32% użytkowników internetu kupiło artykuły z tej kategorii. Na drugim i trzecim miejscach jest sprzęt elektroniczny, komputery i telefony (23%), kosmetyki i środki higieny (21%). Dalej w rankingu są towary AGD, bilety lotnicze i kolejowe, bilety na różne imprezy.
Jak płacą za zakupy? Wśród wszystkich innych sposobów płatności, takich jak karty bankowe, terminale, pieniądze elektroniczne i bankowość internetowa, gotówka pozostaje najbardziej popularnym sposobem. W ciągu miesiąca 43% użytkowników płaci gotówką przynajmniej za jeden zakup. Online sposoby są używane przez 75% nabywców, w tym 34% osób płacą kartą kredytową (uczestnicy badania mogli wybrać kilka odpowiedzi). Terminale są używane przez 18% nabywców internetowych. Ważne jest, aby pamiętać, że na wybór środka płatniczego wpływa koszt zakupu: drogie towary są częściej opłacane gotówką, a tanie – kartą lub elektronicznymi pieniędzmi.

SPRAWDŹ:   Liczba tygodnia: 2,7 mln Rosjan korzysta wyłącznie z mobilnego internetu

Oczywistym jest fakt, że już w przyszłym roku średnia sylwetka kupującego online zostanie poddana nowym zmianom. Za kilka lat, gdy obecne kobiety kupujące online będą już starsze, poziom mężczyzn i kobiet powyżej 45 roku życia wyrówna się, a wśród internetowych nabywców będzie więcej kobiet w podeszłym wieku.

Przedstawiciele handlu internetowego mogą śmiało spodziewać się wzrostu liczby klientów z regionów. Dodatkowymi sterownikami wzrostu e-commerce będą również mieszkańcy małych pod względem liczby mieszkańców miast, które już dziś wykazują wysoką aktywność w internetowych zakupach, a także osoby o niskich dochodach: to właśnie wśród nich zakupy przez internet są najmniej rozpowszechnione i mianowicie ze względu na ich obecność obserwujemy wzrost sprzedaży na całym rynku.

Źródło: sostav.ru

Dziękuję, że dzielicie się ze znajomymi: