KonstantinKanin.com

Marketing internetowy w Rosji, na Ukrainie i Białorusi

Prawo

4 ustawy Władimira Putina o internecie

Niedawno prezydent Rosji Władimir Putin podpisał jednocześnie cztery ustawy, bezpośrednio lub pośrednio regulujące dostęp do internetu. Wszystkie cztery ustawy odbiły się głośnym echem w Runecie, dlatego postanowiliśmy krótko wyjaśnić czytelnikom bloga www.konstantinkanin.com ich istotę.

1388402406_put

1. Ustawa o blogerach

Pełna nazwa: „O wniesieniu zmian do Federalnej ustawy „O informacji, technologiach informatycznych i o ochronie informacji” i poszczególne akty prawne Federacji Rosyjskiej ds. organizowania wymiany informacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sieci”. Wejdzie ona w życie 1 sierpnia 2014 roku.

Ustawa zezwala Roskomnadzorowi na prowadzenie rejestru wszystkich użytkowników internetu, których strony mają ponad trzy tysiące wejść na dobę. Wszyscy blogerzy (jak termin ten jest rozumiany w ustawie) będą musieli spełniać takie same wymagania, jak środki masowego przekazu, w tym także sprawdzać wiarygodność informacji, podpisywać się prawdziwym nazwiskiem i nie ukrywać „społecznie ważnych informacji”.

Wszystkie portale społecznościowe i hostingi blogowe, które podpadają pod definicję „organizatorzy rozpowszechniania informacji”, będą zobowiązane do udzielania organom państwowym informacji o swoich użytkownikach. W przeciwnym razie grozi im kara grzywny.

Władimir Putin oświadczył, że nie warto rozróżniać popularnych blogerów i środków masowego przekazu, ponieważ liczba ich czytelników jest często podobna.

2. Ustawa o narodowym systemie płatniczym

Pełna nazwa: „O wniesieniu zmian do Federalnej ustawy „O narodowym systemie płatniczym” i poszczególne akty prawne Federacji Rosyjskiej”. Wejdzie w życie 1 lipca 2014 roku.

Ustawa przewiduje utworzenie narodowego systemu płatniczego (NSP) z udziałem Banku Rosji. W ramach NSP będą realizowane przelewy środków pieniężnych za pomocą kart płatniczych i innych elektronicznych środków płatności.

SPRAWDŹ:   Wywiad: SEOwcy otworzyli klub ze striptizem i wykorzystują całą moc e-marketingu i analityki

Dla udziału w NSP ustawa przewiduje wpłacenie kaucji zabezpieczającej: operator, który nie jest narodowo znaczącym systemem płatności (w tym Visa i MasterCard), musi raz na kwartał płacić 25% od średniej dziennej ilości przelewów środków pieniężnych w poprzednim kwartale. Visa już oświadczyła, że w obecnej wersji ustawy rozmiar kaucji zabezpieczającej kilka razy przekroczy jej dochody z działania na rosyjskim rynku. Firmy ostrzegają, że przyjęcie ustawy uniemożliwi ich pracę w kraju.

W przypadku wstrzymania obsługi klientów Bank Rosji będzie pobierał karę w wysokości do 10 mln rubli za każdy dzień zawieszenia świadczenia usług przez operatora narodowo znaczącego systemu płatniczego. Od operatora systemu płatniczego, który nie jest narodowo znaczącym, regulator otrzyma prawo nałożenia grzywny w wysokości do 10% procent od kaucji zabezpieczającej za każdy dzień zawieszenia świadczenia usług.

3. Ustawa o płatnościach internetowych

Pełna nazwa: „O wniesieniu zmian w poszczególne akty prawne Federacji Rosyjskiej”. Weszła w życie po upływie 10 dni od momentu podpisania (15 maja 2014 roku).

Ustawa zabrania osobom fizycznym, które nie podały swoich danych osobowych, wysyłania i otrzymywania płatności elektronicznych. Użytkownicy, którzy podali swoje dane, mogą wysyłać i otrzymywać do 60 tysięcy rubli dziennie i nie więcej niż 200 tysięcy rubli miesięcznie.

Osoby prawne mogą dokonywać płatności elektronicznych tylko na rzecz zweryfikowanych osób fizycznych.

Dokument opisuje też kontrolę nad płatnościami elektronicznymi, które przekraczają 100 tysięcy rubli od zagranicznych organizacji i obywateli i są wysyłane rosyjskim organizacjom niekomercyjnym.

SPRAWDŹ:   Co czwarty Rosjanin kupujący w Internecie płaci online

Ustawa została przyjęta „w celu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych z działalności przestępczej”, jednak krytycy podkreślali, że jej głównym celem będą organizacje non-profit, w tym charytatywne i wolontariackie. Na przykład, fundacja „Podaruj życie” poprzez elektroniczne portfele dostaje miesięcznie około czterech milionów rubli. Znaczna część tych przelewów jest anonimowa.

4. Ustawa o podatkach celnych

Pełna nazwa: „O wniesieniu zmian do Federalnej ustawy „O celnych regulacjach w Federacji Rosyjskiej” w zakresie doskonalenia instytutu autoryzowanego operatora ekonomicznego”. Weszła w życie 5 czerwca 2014 roku.

Prawo pozwala rządowi Federacji Rosyjskiej regulować próg zwolnionego od podatku importu przesyłek zagranicznych. Dokument nie określa parametrów wolnocłowych, ale daje rządowi prawo do ich samodzielnej zmiany. Obecnie cła dotyczą paczek o wartości przekraczającej tysiąc euro i cięższych niż 30 kg. Opłata wynosi 30% od przekroczenia wolnocłowego progu.

W końcu 2013 roku ministerstwo finansów zaproponowało obniżenie tego progu i opodatkowanie przesyłek droższych niż 150 euro i ważących ponad 10 kg. Federalna służba celna zaproponowała umożliwienie bezpłatnego przewozu przesyłek, które kosztują mniej niż 200 euro.

Dziękuję, że dzielicie się ze znajomymi: